TECHNOLOGIA

DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA

Spółka Skotan S.A., właściciel marki Yarrowia FarmLIFE, jako pierwsza na świecie wdrożyła technologię hodowli i produkcji drożdży paszowych na bazie unikatowego szczepu Yarrowia lipolytica A-101 z wykorzystaniem naturalnych surowców. Szczep ten charakteryzuje się zdolnością do metabolizowania nietypowych źródeł węgla, produkcją kwasów organicznych, witamin, substancji bioaktywnych oraz wysoką aktywnością proteolityczną i lipolityczną.

Drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, powstałe na bazie tłuszczy, są doskonałym źródłem: białka o optymalnym składzie aminokwasowym, witamin z grupy B, cennych mikro- i makroelementów, występujących w łatwo przyswajalnej, organicznej formie, substancji czynnych, takich jak selenometionina, selenocysteina, alfaketoglutoran, jabłczan cytruliny, kwas kynureninowy.

Białko drożdży Yarrowia lipolytica jest szczególnie cenne ze względu na wysoką zawartość lizyny, bardzo ważnego aminokwasu w bilansowaniu diety zwierząt. W składzie aminokwasowym tych drożdży na uwagę zasługuje również wysoka zawartość fenyloalaniny, waliny, tryptofanu i izoleucyny. Ponadto, białko tych drożdży odznacza się wysoką wartością biologiczną wynoszącą 80 %.

Drożdże z gatunku Yarrowia lipolytica potrafią wiązać ze środowiska jony metali, a następnie trwale je włączać w swe struktury komórkowe. W ten sposób może dochodzić do powstawania trwałych kompleksów z białkami określanych jako biopleksy lub metalobiałka. Dzięki temu minerały są łatwiej pobierane, transportowane i wchłaniane w przewodzie pokarmowym. Drożdże Yarrowia lipolytica mogą zatem być doskonałym uzupełnieniem składników mineralnych dla zwierząt o wysokiej produkcji, reproduktorów oraz osobników o obniżonej odporności.

W profilu lipidowym drożdży Yarrowia lipolytica warto zwrócić uwagę na obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych, które stanowią aż 91,79%, z czego 57,68 % to jednonienasycone kwasy tłuszczowe, a 34,11% to wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcz drożdży Yarrowia lipolytica zawiera około 28% kwasu linolowego, natomiast zawartość kwasu α-linolenowego z grupy omega–3 w tych drożdżach kształtuje się w granicy około 10 % ogólnej ilości kwasów tłuszczowych. Nienasycone kwasy tłuszczowe charakteryzują się lepszą strawnością niż nasycone kwasy tłuszczowe. Wynika to z większej zdolności takich kwasów do tworzenia miceli, dzięki czemu łatwiej ulegają absorpcji w przewodzie pokarmowym.

Witaminy z grupy B są składnikami niezbędnymi w zdrowym chowie młodych zwierząt. Drożdże Yarrowia lipolytica są szczególnie zasobne w te witaminy. Posiadają wysoką zawartość witamin B1, B2, biotyny, kwasu foliowego, kwasu nikotynowego, choliny, niacyny. Najczęściej w mieszankach paszowych poziom witamin przyjmuje się za zerowy i dodaje się je do zalecanych ilości w postaci gotowych premiksów paszowych lub jako uzupełnienie do wody. Dodatek drożdży paszowych Yarrowia lipolytica pozwala obniżyć koszty dodatku tych witamin i dodatkowo gwarantuje wysoką aktywność, a przez to i wysoką dostępność i przyswajalność przez organizm zwierzęcia.

Drożdże te spełniają również rolę doskonałego prebiotyku, ze względu na wysoką zawartość glukanu i mannanu w ścianie komórkowej, co skutkuje powinowactwem do specyficznych adhezyn bakteryjnych. Działanie prebiotyczne drożdży Yarrowia lipolytica jest szczególnie przydatne w diecie, gdy zwierzęta borykają się z wyzwaniami po odsadzeniu, stresem, biegunkami, niskim spożyciem paszy.

Drożdże Yarrowia lipolytica mogą również stymulować system immunologiczny organizmu. Związane jest to z obecnością w ich ścianie komórkowej glukanów, związków stymulujących odpowiedź układu siateczkowo-śródbłonkowego. Beta-glukan drożdżowy jest modulatorem immunologicznej odpowiedzi zarówno komórkowej, jak i humoralnej organizmu.

BADANIA ŻYWIENIOWE
NA DROŻDZACH YARROWIA LIPOLYTICA

Wieloletnie badania żywieniowe prowadzone przez jednostki naukowe na zlecenie Skotan S.A. nad szczepem Yarrowia lipolytica w żywieniu bydła, trzody chlewnej oraz drobiu, jak również testy polowe, udowodniły wysoką skuteczność oddziaływania szczepu A-101 Yarrowia lipolytica na organizm zwierząt (zwłaszcza zwierząt młodych) i poprawę wielu parametrów zdrowotnych i produkcyjnych. Dodatkowo drożdże te są całkowicie naturalnym produktem, którego bogactwo składu w połączeniu z wysoką dostępnością biologiczną pozwala osiągnąć najwyższe efekty żywieniowe.

Główne kierunki zastosowania drożdży Yarrowia lipolytica:

 • wysokie walory odżywcze - wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka (do 48 %) o korzystnym w żywieniu zwierząt profilu aminokwasowym oraz zawartość cennych kwasów tłuszczowych i unikalnych substancji biologicznie czynnych (m.in. KYNA, jabłczan cytruliny),
 • stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mikroflory przewodu pokarmowego,
 • intensywny rozwój kosmków jelitowych skutkujący wysokim stopniem przyswajalności składników odżywczych,
 • poprawa funkcjonowania układu pokarmowego i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów trawiennych, zapobieganie biegunkom,
 • poprawa behawioryzmu (uspokojenie się zwierząt, brak agresji w dużych stadach – bydło mięsne, drób, trzoda chlewna),
 • ograniczenie wzrostu bakterii chorobotwórczych obecnych w florze jelitowej i stymulacji układu immunologicznego,
 • działanie jako doskonały prebiotyk ze względu na dużą zawartość beta-glukanów i mannanów w ścianie komórkowej.

ZAKŁAD PRODUKCJI
DROŻDŻY YARROWIA LIPOLYTICA

Unikalna technologia produkcji drożdży Yarrowia lipolytica na bazie tłuszczów roślinnych. Drożdże Yarrowia lipolytica to źródło białka, szerokiej gamy aminokwasów, mikro i makroelementów, witamin z grupy B oraz substancji czynnych, stanowiące doskonałe uzupełnienie diety zwierząt i ludzi.

Zakład produkcyjny Skotan S.A. w Czechowicach-Dziedzicach powstał w 2011 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Całkowicie zautomatyzowana linia produkcyjna wraz z posiadaną infrastrukturą badawczą i pomocniczą, w tym profesjonalnym laboratorium badawczo-kontrolnym, umożliwia produkcję na poziomie 600 ton produktów rocznie o zróżnicowanych funkcjonalnościach i wielokierunkowych zastosowaniach żywieniowych.

Zakład posiada certyfikację w zakresie stosowania procedur HACCP i GMP oraz spełnia wymagania stawiane producentom pasz dla zwierząt przez organy nadzoru weterynaryjnego. Jednocześnie zakład pozostaje pod stałym nadzorem instytucji certyfikujących i dopuszczających, zachowując tym samym najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości pasz oraz żywności.

Unikalność produktową zapewnia posiadany szczep Yarrowia lipolytica A-101 oraz opatentowana technologia produkcji. W procesie namnażania biomasy drożdżowej dobierane są i modyfikowane odpowiednie warunki środowiska (m.in. natlenienie, pH, temperatura), komponowany jest skład pożywki dla drożdży w procesie hodowli oraz modelowany jest metabolizm drożdży, w celu uzyskania optymalnej biomasy o najbardziej pożądanych profilach aminokwasowych, bogatej w odpowiednio dobrane składniki czynne, w tym mikroelementy (Zn, Se, Mg, K, Ca, Cr, Fe, Cu), witaminy (z grupy B takie jak B1, B6, biotyna, kwas foliowy i B12), tłuszcze nienasycone i inne.

TECHNOLOGIA I TECHNIKA

Oprócz linii produkcyjnej oraz w pełni wyposażonego laboratorium badawczo-kontrolnego zakład wyposażony jest w:

 • linię technologiczną do produkcji mieszanek paszowych o wydajności 500 t/rok i możliwości pakowania do opakowań jednostkowych od 1 do 25 kg,
 • linię technologiczną do produkcji fragmentowanych komórek drożdżowych w procesie kawitacji wysokociśnieniowej o przepływie 100 l/min,
 • suszarnię rozpyłową do produkcji biomasy o wydajności odparowania wody 20-25 kg/h.

PATENTY

Firma Skotan S.A. dysponuje następującymi patentami w ramach realizacji projektu drożdżowego:

 • „Nowy szczep Yarrowia lipolytica oraz jego zastosowanie do przemysłowej utylizacji frakcji glicerolowej uzyskiwanej w produkcji biodiesla” (PAT.215829)
 • „Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica” (PAT.220793)
 • „Sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych podczas oczyszczania tłuszczy naturalnych, drożdże paszowe oraz ich zastosowanie” (PAT.220845)

Ponadto firma Skotan S.A. dokonała następujących zgłoszeń patentowych:

 • „Mikrobiologiczna utylizacja odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz odpadowych tłuszczów roślinnych” (P.403 591)
 • „Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz ewentualnie odpadowych tłuszczów roślinnych” (P.403 616)
 • „Sposób dezintegracji komórek drożdży Yarrowia lipolytica w skali przemysłowej” (P.406 570)
 • „Sposób stabilizacji mikrobiologicznej oraz fizykochemicznej wysokobiałkowego preparatu z rozbitych komórek drożdży Yarrowia lipolytica” (P.406 571)

BEZPIECZEŃSTWO PASZ

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych pasz Skotan S.A. realizuje efektywnie funkcjonujący system jakości HACCP utworzony na fundamentach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP) oraz skutecznym procedurom kontroli jakości. Dzięki systemom GMP, GHP i HACCP spółka zapewnia klientom gwarancję wysokiej jakości produktów paszowych wolnych od zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i biologicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej jakości wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i stosowanych w żywieniu zwierząt pasz Skotan S.A. jest pod stałym nadzorem Służb Weterynaryjnych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Spółka Skotan S.A. za pracę badawczo rozwojowe z wykorzystaniem drożdży Yarrowia lipolytica otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

Projekt nagrodzony przez jury konkursu „Polski produkt przyszłości” W kategorii „Technologia przyszłości”. Nagroda przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polski produkt przyszłości

Laureat konkursu „Innowator Śląska 2012” przyznany przez Regionalne Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Górnośląską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w ramach projektu Enterprise Europe Network organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Innowator Śląska
Do góry