Trzoda Chlewna


GoodSTART

Mieszanka paszowa uzupełniająca na bazie drożdży paszowych Yarrowia lipolytica to nowe rozwiązania z dziedziny dietetyki i żywienia zwierząt. Unikalny i niezawodny preparat poprawiający odchów słabych prosiąt i zapobiegający kanibalizmowi.

GoodSTART

Produkt prowzrostowy, dedykowany dla prosiąt w okresie odsadzeniowym jako dodatek do paszy Prestarter, Starter I i Starter II.

Stosowanie produktu zapewnia:

 • wyższe przyrosty wagowe zwłaszcza u słabych prosiąt,
 • lepsze wykorzystanie paszy,
 • ograniczenie agresji, przeciwdziałanie kanibalizmowi,
 • uzupełnienie paszy w cenne minerały, witaminy i substancje czynne,
 • korzystny wpływ na mikroflorę jelitową,
 • stymulację układu immunologicznego,
 • mniejszą ilość upadków oraz poprawę kondycji.

Potwierdzona w wynikach badań efektywność ekonomiczna mieszanek prestarterowych i starterowych wykorzystujących drożdże Yarrowia lipolytica w żywieniu prosiąt odsadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dodatku drożdży Yl na:

 • produkcyjność stosowanych pasz (przyrosty),
 • zmniejszenie zużycia paszy,
 • wpływ na ogólny dobrostan zwierząt,

wskazały bezpośrednio na możliwość uzyskania lepszych wskaźników produkcyjnych i zdrowotnych, w tym w szczególności wyższe dzienne przyrosty masy ciała (12%), niższy współczynnik wykorzystania paszy (17%) oraz wyraźną poprawę kondycji i odporności młodych zwierząt, obniżając w konsekwencji ostateczny koszt paszy na 1 kg przyrostu o 9%.

Przeprowadzone doświadczenia dowiodły istotne znaczenie dodatku w wyeliminowaniu końcowych różnic rozwojowych i hodowlanych pomiędzy zwierzętami o słabej kondycji startowej (niedobory masy, słabe i rachityczne), a zwierzętami rozwiniętymi prawidłowo.

Wyniki badań wskazują także, że preparat może też stanowić częściową lub całkowitą substytucję suszonej rozpyłowo plazmy krwi, co w przypadku stosowania mieszanek ubogich w białko może wpłynąć w istotny sposób na obniżenie kosztów żywienia prosiąt.

Opakowanie: Worek 5 kg, Worek 10 kg, Worek 25 kg
Dawkowanie: 10 kg na 1 tonę paszy
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji
Skład: Drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, Węglan Wapnia, Chelat Magnezu, Chelat Cynku, Witamina B12.

GoodSTART ProBio

Mieszanka paszowa uzupełniająca na bazie drożdży paszowych Yarrowia lipolytica zapewniająca prawidłowy rozwój układu pokarmowego prosiąt i warchlaków, synbiotyk stanowiący połączenie żywych kultur bakterii probiotycznych z prebiotycznym charakterem drożdży Yarrowia lipolytica.

GoodSTART ProBio

Stosowanie produktu zapewnia:

 • regulację pracy jelit i ograniczenie biegunek,
 • rozwój korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego,
 • intensywny rozwój kosmków jelitowych,
 • lepsze wchłanianie substancji odżywczych,
 • poprawę ogólnej kondycji i zdrowotności zwierząt.

Potwierdzona w wynikach badań efektywność dodatku łączącego drożdże Yarrowia lipolytica z probiotykiem wskazuje bezpośrednio na możliwość uzyskania lepszych wskaźników produkcyjnych i zdrowotnych, w tym w szczególności lepsze wykorzystanie paszy oraz wyraźną poprawę kondycji i odporności młodych zwierząt.

Opakowanie: Worek 5 kg, Worek 10 kg, Worek 25 kg
Dawkowanie: 10 kg na 1 tonę paszy jako dodatek do paszy Prestarter, Starter I i Starter II
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji
Skład: Drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, Węglan Wapnia, Chelat Magnezu, Chelat Cynku, Witamina B12, Bakterie Probiotyczne.