FarmlifeWybór Świadomych Hodowców

Farmlife - Wybór Świadomych Hodowców

Yarrowia Farmlife to linia specjalistycznych mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt gospodarskich stworzona przez spółkę Skotan S.A. na bazie unikalnego szczepu drożdży Yarrowia lipolytica.

Yarrowia Farmlife to bogactwo składu, naturalne składniki odżywcze i ich wysoka bioaktywność, które pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki produkcyjne. Wszystkie produkty opracowane zostały we współpracy z hodowcami i specjalistami z dziedziny żywienia zwierząt oraz poddane zostały wielu badaniom i doświadczeniom żywieniowym.

Bydło
Trzoda Chlewna
Drób
Zwierzęta Egzotyczne

Wybór Świadomych Hodowców

Skotan S.A. właściciel marki Yarrowia Animal, jako pierwsza na świecie wdrożyła technologię hodowli i produkcji drożdży paszowych na bazie unikatowego szczepu Yarrowia lipolytica A-101 z wykorzystaniem naturalnych surowców.

Szczep Yarrowia lipolytica A-101 charakteryzuje się zdolnością do metabolizowania nietypowych źródeł węgla, produkcją kwasów organicznych, witamin, substancji bioaktywnych oraz wysoką aktywnością proteolityczną i lipolityczną.

Yarrowia Farmlife skupia się na nowych rozwiązaniach z dziedziny dietetyki i żywienia zwierząt. Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania zmierzają do opracowania najlepszych na rynku preparatów dla zwierząt. Dbałość o odpowiednie procedury oraz szczegółowe badania i testy pozwalają na produkcję bezpiecznych i sprawdzonych produktów. Yarrowia Farmlife, dzięki cennemu doświadczeniu w dziedzinie żywienia zwierząt oraz stałemu podnoszeniu wiedzy na temat potrzeb i problemów hodowców, dąży do jak najpełniejszego wspierania ich działań. Długoterminowe plany firmy zakładają kompleksowe zaopatrywanie hodowców w nowoczesne i bezpieczne środki przeciwdziałania schorzeniom i chorobom zwierząt stając się podstawą zdrowego chowu, prawidłowego rozwoju i efektywnej hodowli.

Wszystkie produkty Yarrowia Farmlife są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikację GMP, HACCP oraz spełniają wymogi unijnego prawa o paszach.

Wysoce stabilny proces naturalnej produkcji oraz restrykcyjne standardy jakości, wszystko to aby podnieść potencjał naszych zwierząt. Ekonomicznie i trwale – Yarrowia Farmlife.